Perymetria (pole widzenia)

Perymetria czyli potocznie mówiąc pole widzenia jest niezbędnym badaniem podczas diagnostyki jaskry, a także różnego rodzaju chorób neurologicznych czy innych okulistycznych. Analiza wyniku pozwoli optometryście czy okuliście dowiedzieć się jak duże pole widzenie pacjent posiada i czy nie występują w nim ubytki, które mogą świadczyć o występujących chorobach. Badanie to polega na patrzeniu się w pojawiające się w urządzeniu punkty świetlne i jednoczesnym naciskaniu dżojstika gdy zauważy się punt. Na badanie należy przeznaczyć sobie co najmniej 30 min.