Topografia rogówki

Topografia rogówki pozwala na zbadanie krzywizny obu płaszczyzn rogówki, jej grubości i mocy oraz ostatecznie sprawdzenie czy występują odchylenia od norm, które wskazywały by na występowanie np. stożka rogówki

Dodatkowy moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie w przypadku pacjentów:

  • Po zabiegach LASIK
  • Ze stożkiem rogówki
  • Noszących szkła kontaktowe

 

 

Badanie to daje możliwość uzyskania map krzywizny rogówki: